top of page

עיצוב סביבה לימודית

התפתחות האדם לקראת עתיד טוב תלויה בשימוש נכון בסביבה - עלינו ללמוד איך לכוון את האדם להתקשרות נכונה ובריאה עם החברה בה הוא חיי בכל מערכות החיים. ניתן לעשות זאת על ידי מספר עקרונות פשוטים וקלים ליישום.

חווית הלימוד מתאפשרת בשל השימוש בחוקים הפשוטים של החיבור ששומרים על יחס הדדי וכבוד האדם בין אדם לחברו שבאה לידי ביטוי במהלך התרגילים והתנסות המשותפת. חוויה זו אף מאפשרת ירידה של התנגדויות ומחסומי למידה שנוצרים כתוצאה מהמתחים החברתיים הקיימים בין חברי הקבוצה כתוצאה ממרחב תחרותי ורדיפה אחר הישגים כנגד הסובבים אותנו במקום להגיע ביחד איתם להישגים משותפים.

הצבת אלמנט החיבור בכל אתגר ומשימה במרחב הלימודי, מוביל את הקבוצה מגבולות היכולת המוכרים לה אל עבר התנסויות חדשות. פעילות מסוג זה דורשת מכל משתתף לתרום את חלקו להצלחה המשותפת ובכך נותנת לכל אחד מקום לבטא את יכולותיו לטובת הקבוצה ומאפשרת הרחבה של תחושת המסוגלות וכתוצאה מכך, מיצוי טוב יותר של הפוטנציאל האישי והקבוצתי.

כדי שזה אכן יקרה, חשוב לעשות הכנה עם הקבוצה ולמקד את החשיבות בהישג תחושת החיבור כמטרה מרכזית, ובפתירת המשימה כמטרה משנית אך לא פחות חשובה.

בדרך לחיבור אנו משלבים עבודה קבוצתית בצורה עגולה ומגישים אותה עם עקרונות הלמידה האתגרית שמבוססים על למידה התנסותית דרך פעילות חווייתית (ODT/ODE), אנו מקבלים העצמה של המעורבות הרגשית של כל פרט בקבוצה ואף מתקיימת העצמה של תהליך הלמידה וההפנמה של התוכן הנלמד.

bottom of page