top of page

לקט מהעבר

רגעים של תובנות

רעיונות למשחקי חיבור שאפשר לשחק בכל בית

הגלריה המעוצבת
רגעי שיא של חיבור ואחדות מהשטח

איזון בחיים

איזון בחיים

להיות ישראלי

להיות ישראלי

גלגל הצלה

גלגל הצלה

גלגלי שיניים

גלגלי שיניים

מזרקת המשאלות

מזרקת המשאלות

כמו דגים בים

כמו דגים בים

במורד הגבעה

במורד הגבעה

הליכת מלאכים

הליכת מלאכים

קסדה בראש טוב

קסדה בראש טוב

מדורת השבט

מדורת השבט

ממלאים את החסר

ממלאים את החסר

שמאל ימין שמאל

שמאל ימין שמאל

מגלשה אנושית

מגלשה אנושית

מגדל בבל

מגדל בבל

חבלי גיבוש

חבלי גיבוש

בשלבי הסולם

בשלבי הסולם

למלא את החסר

למלא את החסר

עולים ארצה

עולים ארצה

זמן איכות

זמן איכות

מתעגלים

מתעגלים

ערבות הדדית

ערבות הדדית

גלגל אותה

גלגל אותה

אחד יחיד ומיוחד

אחד יחיד ומיוחד

ראש בראש

ראש בראש

שוברים את הפסלים

שוברים את הפסלים

חיבור החלקים

חיבור החלקים

לנשוף אוויר צח

לנשוף אוויר צח

הלוליין העיוור

הלוליין העיוור

מסילה של השפעה

מסילה של השפעה

כל התורה על רגל אחת

כל התורה על רגל אחת

כולנו משפחה אחת

כולנו משפחה אחת

הפתרון בחיבור

הפתרון בחיבור

אבות ובנים

אבות ובנים

נקודת החיבור

נקודת החיבור

מצב רוח מרומם

מצב רוח מרומם

ביחד זה הפתרון

ביחד זה הפתרון

כמו דגים בים

כמו דגים בים

להרפות שליטה

להרפות שליטה

טבעת החיים

טבעת החיים

חבלי גיבוש

חבלי גיבוש

מבוך החיים

מבוך החיים

כח נשי

כח נשי

מגדל עוז

מגדל עוז

טובים השניים

טובים השניים

כולנו באותה סירה

כולנו באותה סירה

נהר של אהבה

נהר של אהבה

מגשרים על הפערים

מגשרים על הפערים

מקלות בגלגלים

מקלות בגלגלים

יחד באי ודאות

יחד באי ודאות

מכורים למסך העגול

מכורים למסך העגול

המדריך לאמון

המדריך לאמון

שרשרת אנושית

שרשרת אנושית

ערבים זה לזה

ערבים זה לזה

כולנו אחד

כולנו אחד

לכל אחד יש מקום

לכל אחד יש מקום

אבירי השולחן העגול

אבירי השולחן העגול

גלגלי עזר

גלגלי עזר

מזרקת המשאלות

מזרקת המשאלות

איזון בחיים

איזון בחיים

אהבה ממשחק ראשון

אהבה ממשחק ראשון

אמונה עיוורת

אמונה עיוורת

הדרך אל האושר

הדרך אל האושר

ים של אהבה

ים של אהבה

צריך שניים לסושי

צריך שניים לסושי

גאוות יחידה

גאוות יחידה

לומדים בחיבור

לומדים בחיבור

אמונה מעל הדעת

אמונה מעל הדעת

חבלי גיבוש

חבלי גיבוש

עבדים היינו

עבדים היינו

ביחד אל היעד

ביחד אל היעד

נהר האמונה

נהר האמונה

כולם למען אחד

כולם למען אחד

חכמת המעגל

חכמת המעגל

למשחק אין גיל

למשחק אין גיל

תחושה של חיבור באוויר

תחושה של חיבור באוויר

אהבת אחים

אהבת אחים

אגם עולם קטן

אגם עולם קטן

מובילים לחיבור

מובילים לחיבור

מעל הדעת

מעל הדעת

קח את עצמך בידיים

קח את עצמך בידיים

גשר החברים

גשר החברים

נהר האמונה

נהר האמונה

חלקים של השלם

חלקים של השלם

מטרה בחיים

מטרה בחיים

bottom of page