top of page

הטובים לצה"ל - סדנת הכנה לבוגרי יא-יב
סדנת גיבוש וחיבור לנוער - O.D.T
(מספר תוכנית: 31789 במאגר הממוחשב של משרד החינוך תחת משחקי האחדות)

על הסדנא:

הגיוס לצה"ל הוא נקודת מפנה משמעותית בחייו של כך מתבגר.​ בסדנת הטובים לצה"ל יחוו סדרה של אתגרים ומשחקים שיתופיים הדורשים מחברי הקבוצה חשיבה בשיתוף פעולה, הקשבה וערנות, שאיפה למצויינות, קבלת החלטות והתמודדות מול לחץ אישי וחברתי.

במהלך הסדנא לכל משתתף יש מה לתרום ולכל אחד יש גם מה להרוויח - העצמה, גאווה משותפת, תחושת הצלחה אישית וקבוצתית, והכי חשוב.. לצאת כקבוצה מגובשת ומלוכדת לקראת סיוום התיכון.

למי זה מתאים?

 

סדנת הטובים לצה"ל מתאימה כפעילות לגיבוש כיתות יב והכנתם לקראת הפרידה מתקופת התיכון והמעבר לתקופת השירות בצה"ל.

לאורך הפעילות יחוו המשתתפים:

משחקי חיבור שוברי קרח להמסת המחסומים החברתיים והעלאת האנרגיה של המשתתפים.

משחקי חיבור צוותיים לתרגול מיומנויות חברתיות שונות ביניהם עבודת צוות ושיתוף פעולה.

מעגלי שיח והתדיינות בשיטת חכמת המעגל לביסוס שיח מכבד ובונה בין המשתתפים.

משחקי אמון והעצמה לבניית ביטחון עצמי ופתוח תחושת אמון הדדי בקבוצה.

משחקי חיבור לדוגמא:

"חבלי גיבוש" - סדרה של תרגילים שוברי קרח סביב מעגל החבל לביסוס הקשר והנעת המשתתפים ליצירת הווי חברתי בריא.

"גשר חברים" - אתגר קבוצתי הדורש מהמשתתפים לבחון את התיאום והזריזות הקבוצתית ואת מתן האמון בשאר חברי הקבוצה על ידי בניית גשר מקלות ארוך שיוביל את החברים אל עבר היעד.

"מבוך החיים" - חברי הקבוצה צריכים לעבוד בצוותים, לקבל החלטות, ללמוד מטעויות ולנחש את דרכם מחוץ למבוך הנסתר.

כמות משתתפים: מדריך על קבוצה של עד 15 משתתפים - ניתן להפעיל עד 2 קבוצות במקביל.

משך הפעילות: 90-180 דקות.

bottom of page