top of page

משחקי האחדות
סדנת ODT לצוותי מורים

(נכלל במערכת גפ"ן של משרד החינוך תחת תכנית מספר 31789)

אנחנו מאמינים כי החיבור המשפחתי הוא ערך עליון שצריך לטפח ולשמר גם בחדר המורים, המקום בו כל המורים נפגשים. לשמחתנו המחקרים החדשים של זמננו מראים כי זה מתחיל להיות מובן לכולם. הקשר האנושי הוא הדבר החסר ביותר היום בעולם, ואנשי חינוך אשר ישכילו ליצור תרבות ארגונית המעודדת אווירה משפחתית, יוכלו למשוך אליהם מורים איכותיים ולשמר אותם, תוך מיצוב הצוות כצוות שנותן השראה ומוטיבציה להצלחה.

משחקי האחדות הינה סדנת העשרה לגיבוש הצוות דרך תרגילים ומשחקים שיתנו למשתתפים בה כלים להתמודד עם קשיי היומיום כמורים ואת ההבנה שיש בידינו את הכוח לבנות מהתלמידים שלנו קבוצה מלוכדת.. אך קודם כל עלינו ללמוד איך להתחבר בינינו.

הסוד לפיתוח צוות מורים מנצח נחשף

  • מחקרים חדשים מראים בבירור כי רוב העובדים רוצים להרגיש שייכות למקום העבודה שלהם, וכמהים לתחושת משפחתיות גם בעבודה.

  • מתוצאות המחקרים עולה כי בעוד יותר ממחצית מהעובדים מחפשים את הרגשת המשפחתיות, רק 26% מהעובדים אכן זוכים לתחושה זו.

  • מחקרים אחרים מראים כי העצמת תחושת המשפחתיות והקשרים בין העובדים במקום העבודה משפרים את שיתוף הפעולה בין העובדים, מעלים את רמת היצירתיות שלהם ובסופו של דבר מעלים את תפוקת העבודה שלהם.

 אוהבים לשחק בעבודה?

סדנת הגיבוש לצוות המורים משלבת טכניקות משיטת ה-OUTDOOR EDUCATION עם משחקי חברה וגיבוש חווייתיים, מעגלי הקשבה ועיבוד הנוגעים בכל הנקודות הנדרשות כדי לשנות את האווירה במקום העבודה ויצירת אווירה משפחתית אמיתית בקרב חדר המורים.
 

המדדים שעוזרים לבנות צוות טוב יותר ומשפחה טובה יותר באים לידי ביטוי בכל הפעלה והפעלה, בהתאם לצרכים המיוחדים לכל ארגון: רגישות הדדית, שיתוף פעולה, אמון הדדי, פיתוח מיומנות תקשורת שונות, האצלת סמכויות, אימון למנהיגות ועוד.

 


סדנת גיבוש לצוות מורים ODT
סדנת גיבוש לצוות מורים ODT
סדנת גיבוש לצוות מורים ODT
סדנת גיבוש לצוות מורים ODT
סדנת גיבוש לצוות מורים ODT
סדנת גיבוש לצוות מורים ODT
סדנת גיבוש לצוות מורים ODT
סדנת גיבוש לצוות מורים ODT
סדנת גיבוש לצוות מורים ODT
סדנת גיבוש לצוות מורים ODT
bottom of page