top of page

או.די.ט"ו בשבט - כי האדם עץ השדה

סדנת גיבוש חברתית בנושא: חג ט"ו בשבט

למה חוגגים את ט"ו בשבט?

הנה מגיע חג הט"ו בשבט, אוכלים קצת פירות יבשים, שותים מעט יין, הילדים נוטעים עץ ו… זהו?

ט"ו בשבט הוא לא מהחגים המפורסמים, אלא חג שממעטים לדבר עליו. הוא הוכתר בשם "ראש השנה לאילנות", נסתר לו בין סוכות ופסח ותופס מקום צנוע בלוח השנה הישראלי. אפילו יום חופש לא מקבלים בו. אבל האמת היא שט"ו בשבט הוא אחד החגים המשמעותיים ביותר. למה? כי הוא טומן בחובו את הסוד לפתרון הבעיות בחיינו.

ראש השנה לאילנות מזכיר לנו את הכוח החיובי שקיים בטבע. הזרע שאנו נוטעים באדמה מסמל את הפוטנציאל האדיר שקיים ביחסים בינינו, יחסים אותם נרצה לחזק בין הילדים כבר מגיל צעיר.

כדי שהזרע הזה ינבוט ויצמח לעץ שנותן חיים, ובהמשך יניב פירות, הוא זקוק לרוח האחדות. כאשר תתפשט בינינו רוח של אחדות, היא תחלחל כמו מים חיים אל כל המערכות החברתיות ואלו יניבו פירות, כמו: ביטחון אישי, תחושת צמיחה, שייכות חברתית והרגשה של אמון הדדי. את הרוח הזו אנו מעבר לילדים בסדנת או.די.ט"ו בשבט דרך משחקי האחדות שנועדו לענות על הצורך להשקיע בקרקע פורייה, בבניית סביבה שתעלה את חשיבות האחדות והחיבור בין המשתתפים. זהו המסר המרכזי והאוניברסלי של חג הט"ו בשבט.

 

כשם שאנו מטפחים את האילן, משקים אותו, מזבלים אותו ומונעים ממזיקים להיטפל אליו, כך עלינו לבנות בחג זה סביבה כזאת לנו ולילדינו. את התהליכים האלה בעיצוב הסביבה וטיפוחה אנו מיישמים דרך משחקי החיבור שיצרנו במיוחד עבור חג נפלא זה. לא לחינם דימו את האדם לעץ השדה ("כי האדם עץ השדה"). ט"ו בשבט, ראש השנה לאילנות, הוא הזמנה להתחלה של צמיחה, לחיים חדשים.

משימות לדוגמא:

כי האדם עץ השדה - במשימה זו תחילה יגדירו המשתתפים את ערכי הליבה של הקבוצה שלהם על גבי חלקי העץ השונים החל מהבסיס החזק, לאורך הגזע ועד לענפים. לאחר מכן יהיה על המשתתפים לנטוע שורשים ולרום לעץ לצמוח על ידי הנחת חלקי העץ זה על גבי זה לפי סדר החשיבות שהם יחליטו בעיניהם. את המשימה הם יבצעו בעזרת מתקן שיתופי מאתגר עם חבלים.

שפת הציפורים - כמו שאין עשן בלי אש כך גם אין ציפורים בלי עץ. במשימה זו יתחקו המשתתפים אחר קולותיהם של הציפורים השונות. יהיה עליהם ליצור שפה משותפת שתעזור להם לנוע במסלול מכשולים כשעיניהם מכוסות והדבר היחיד שיכול לעזור להם להצליח הוא היכולת לתקשר זה עם זה בעזרת שפת הציפורים. 

חוק ענף ושורש - חידת מחשבה מאתגרת במיוחד בה יהיה על המשתתפים לחשוב בשתוף פעולה על פיתרון בו הם יצליחו להניח את כל הענפים על ראש העץ בלי שינשרו על הקרקע.

עת לנטוע - במשימה זו לכל אחד יש את המקום ואת הזמן לנטוע את העץ שלו בלי שאף אחד יפריע לו, אך כדי שהמשתתפים יצליחו במשימה יהיה עליהם תחילה ללמוד איך להתחשב זה בזה ולהיות רגישים אחד לשני. תוך כמה זמן יצליחו המשתתפים לבצע את האתגר? הכל תלוי בחיבור ביניהם. 

או.די.ט"ו בשבט הינה הפעלה מגבשת ומעצימה עם תכנים מעשירים, משחקי גיבוש שדואגים לאחד את הקבוצה ומשחקי חשיבה בשיתוף פעולה המועברים בצורה חווייתית, משעשעת ומעשירה.

אורך ההפעלה כ-60 דקות.

הסדנא מתאימה ל: כיתות ד-ו, נוער, צוות עובדים.

bottom of page