top of page

קול הגוף שלך - שירת נשים

לנוע, להשתחרר, לשיר ולהתחבר

נשים שרות יחד עוד משחר ההיסטוריה, סדנת קול הגוף שלך בהנחיית אביטל פליקסברודט תלווה את קבוצת הנשים למסע של חיבור נשי בריא דרך טכניקות של אימפרוביזציה, ביטוי קול ותנועה, ומעגלי שירה משותפים.

מהי שירת נשים?

 

השירה היא הכלי העמוק של כל אישה שמחבר אותה לביטוי הנשי האותנטי שלה, ולאישה היוצרת שבה. כשנשים שרות יחד הלב נפתח, החום מתפשט, ונוצרת תחושה של ביטחון וכוח משותף שמלווה אותן בהמשך החיים.

הסדנה מותאמת לקבוצות נשים בלבד כפעילות מעשירה, מגבשת, מעצימה וחווייתית.

 

הפעילות מותאמת לקבוצה של עד 30 משתתפות.

את הסדנה ניתן להזמין כסדנה חד פעמית או כסדרה של מספר מפגשים.

סדנת העצמה לנשים בצפון
תרגילי אימפרוביזציה לנשים
מעגל שירה לנשים
סדנת העצמה לנשים בצפון
סדנת העצמה לנשים בצפון
סדנת העצמה לנשים בצפון
bottom of page