top of page

חכמת הקבוצה = הבסיס להצלחה

מה זה אינטיליגנציה קולקטיבית?

מדד יחיד אשר בודק את יכולת ההצלחה של קבוצת אנשים במשימות שונות (זה דומה לאינטיליגנציה של יחיד, רק שכאן האינטיליגנציה לא בודקת את היחידים המרכיבים את הקבוצה, אלא בודקת את הקבוצה כיחידה אחת).

איך מדדו את זה?

לקחו מספר גדול של קבוצות קטנות של אנשים (3-5 בקבוצה) והביאו להם מספר משימות אינטיליגנציה שונות, בדומה למבחני אינטיליגנציה שנותנים ליחידים, ומדדו את ההצחלה הקבוצתית שלהם במשימות.

מה גילו?

אם ניקח קבוצה של 5 אנשים חכמים וניתן להם משימה קבוצתית (הדורשת בין היתר שימוש בשכל), וניקח קבוצה של 5 אנשים 'רגילים' וניתן להם את אותה המשימה, היינו מצפים שהקבוצה החכמה תצליח יותר במשימה נכון? אז זהו, שזה לא נכון. מחקר מאוניברסיטת MIT (מצ"ב) אשר בוצע ב-2010 בדק בפעם הראשונה האם יש מדד לאינטיליגנציה קבוצתית ובמידה וקיים דבר כזה, במה הוא תלוי?

הם גילו את הדבר הבא: קיים מדד אינטיליגנציה שניתן לייחס לקבוצה (כיחידה אחת), ללא קשר בין האינטיליגנציה של היחידים בה. כלומר אם ממוצע האינטיליגנציה של החכמים הוא 140 וממוצע האינטיליגנציה של הרגילים הוא 110, יתכן כי דווקא מדד האינטיליגנציה הקולקטיבית של קבוצת הממוצעים הוא 130 ומדד האינטיליגנציה הקולקטיבית של החכמים הוא 90 (המספרים זה רק דוגמא) איך זה יכול להיות? האמת שלא יודעים בדיוק איך זה עובד ולמה, ומה נוצר בקבוצה של אנשים, אבל גילו שזה אכן קיים וניסו לראות במה זה תלוי.

במה תלויה האינטיליגנציה הקולקטיבית?

גילו שישנם 3 דברים אשר קובעים את האינטיליגנציה של הקבוצה.

1. האינטיליגנציה הרגשית של חברי הקבוצה- ככל שחברי הקבוצה היו בעלי אינטיליגנציה רגשית גבוהה יותר (כלומר בעלי יכולת "הרגשת האחר" גבוהה יותר) כך הקבוצה חכמה יותר.

2. שיח שווה בין חברי הקבוצה- בזמן פתרון משימות/דיונים, גילו שככל שהשיח בין חברי הקבוצה היה שווה יותר (כלומר לא היו מעט אנשים שהשתלטו על השיחה, אלא כולם דיברו פחות אות יותר באופן שווה) כך הקבוצה היתה חכמה יותר.

3. כמות הנשים בקבוצה- גילו שקבוצות שכללו נשים, הן חכמות יותר. הערה: בגדול את הגורם ה-3 (נשים) ייחסו לעובדה שנשים הן בעלות אינטיליגנציה רגשית גבוהה יותר וזה בעצם מה שהעלה את האינטיליגנציה הקולקטיבית (ולא בהכרח מספר הנשים בקבוצה), ולכן כאשר מציגים את הממצאים ניתן להציג רק את 2 המדדים הראשונים. אלא אם כן מדובר בקבוצה של נשים ואז כדאי להכניס את זה בשביל ההרגשה הטובה..

למה זה עוזר לנו?

בין אם מדובר בחברה מסחרית, יישוב קהילתי או כל דבר אחר שבו יש אנשים שעובדים יחד, פותרים בעיות משותפות וכו', הדבר הזה הוא הבסיס להצלחה שלהם.

אם אנחנו רוצים להגיע להצלחה המירבית, או אם אני מנהל שרוצה להרכיב את הצוות המוצלח ביותר וכן הלאה, אני לא בהכרח צריך לבחור את האנשים החכמים ביותר, אלא אני צריך לבחור את האנשים שיכולים לעבוד בשיתוף פעולה המירבי. לחילופין, אם אני נמצא במצב נתון שבו כבר קיימים צוותים, ואני רוצה לשפר אותם, אני לא בהכרח צריך להשקיע משאבים בלתת לכל אחד מהם להשתפר ברמה המקצועית, לתת לו עוד כלים וידע (לא שזה מזיק..) אבל עיקר ההשקעה שלי צריך להיות בללמד את הקבוצה איך לעבוד יחד, איך "להרגיש" זה את זה, איך לקיים דיון בצורה "עגולה" שבה לכל אחד מתאפשר להביע את דעתו, לא כדי להיות נחמד, אלא כי ככה הקבוצה חכמה יותר ובהכרח תגיע להצלחה גבוהה יותר.

מחקר נוסף

מנגד, פורסם מחקר נוסף אשר בגדול מראה שכמה שרמת הטסטסטורון בקבוצה גבוהה יותר, מה שמוביל להתנהגות אגוצנטרית, כך יכולת שיתוף הפעולה יורד, ולכן האינטיליגנציה הקולקטיבית. (הסיבות ברורות ע"פ ההסבר הנ"ל) (הערה: המחקר נעשה דווקא על נשים ולא על גברים)

bottom of page